Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla członków stowarzyszenia

„Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL ul. Foksal 3/5 00-366 Warszawa (dalej: REPROPOL)”

Ze Stowarzyszeniem można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod nr tel.:(+48 22) 828 59 33 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać w celach:

a)      rozpatrzenia deklaracji w związku z potrzebą weryfikacji spełnienia kryteriów nabycia członkostwa. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest weryfikacja członków przystępujących do Stowarzyszenia.

b)      nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu, wykonywania praw i obowiązków członka Stowarzyszenia, rozliczenia wpłacanych składek członkowskich - podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest prawny obowiązek Stowarzyszenia w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z wymogami ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;

c)      informowania Cię o wszelkich wydarzeniach związanych z działalnością Stowarzyszenia podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie członkostwa w Stowarzyszeniu oraz po jego ustaniu przez okres 6 lat na potrzeby archiwizacyjne Stowarzyszenia, a także przez okres wygaśnięcia roszczeń związanych z płatnością składek członkowskich.

REPROPOL będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz REPROPOL. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Twoich danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym REPROPOL powierzyła przetwarzanie danych osobowych, należą również: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z REPROPOL. Twoje dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG,

REPROPOL stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

REPROPOL nie będzie udostępniać Twoich danych osobowych innym odbiorcom, poza tym którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz REPROPOL, chyba że do udostępnienia będzie zobowiązana na podstawie przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Ciebie z REPROPOL.

Podanie oznaczonych w formularzu danych w celach określonych w punktach a) i b) powyżej jest obowiązkowe ze względu na wymogi wynikające z Prawa o stowarzyszeniach. Ich niepodanie uniemożliwi nabycie członkostwa oraz wykonywanie praw i obowiązków członka Stowarzyszenia.

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyżej wskazanych celów.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

•       dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

•       sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

•       żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

•       żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

•       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

•       przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).